Sokndal kommune

Sokndal brann- og redningsvesen

Ett befal fra Sokndal brann og redning er alltid tilgjengelig i kommunen hele døgnet (sovende vakt) med den hovedoppgave å være klar til å rykke ut for å lede brann- og redningsoppdrag.

Befalet har som tilleggsoppgave å motta og videreformidle alarmer innen vann- og avløp i kommunen utenfor arbeidstiden. Befalet vil også støtte Kriseledelse (Rådmannen og hans stedforstreder) i felt ved forskjellige hendelser (strømutfall, flom, skred, ekstraordinære situasjoner). 

For brann og nødmelding ring 110. 

Til toppen