Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

I samarbeid med frisklivssentralen i Eigersund kommune har vi nå gleden av å tilby kurs i snus- og røykeslutt til våre innbyggere.

Sokndal kommune har mottatt varsel om utvidelse av planområde for Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord (gnr. 73, bnr. 24, 26 samt gnr. 55 bnr. 2 )

Til toppen