Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Statens vegvesen har lagt ut forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård på høring og offentlig ettersyn.

Sokndal kommune inviterer til Romjulstreff for studenter, utflyttede sokndøler m.v. fredag 27. desember 2019, kl. 17-19, på Lille Haua. Gratis pizza, brus og kaffe. Det blir et spennende program som vi kommer tilbake til. Velkommen!!!

I samarbeid med frisklivssentralen i Eigersund kommune har vi nå gleden av å tilby kurs i snus- og røykeslutt til våre innbyggere.

Sokndal kommune har mottatt varsel om utvidelse av planområde for Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord (gnr. 73, bnr. 24, 26 samt gnr. 55 bnr. 2 )

Til toppen