Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Personer som har fritidseiendom eller campingvogn i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Dette gjelder også i Sokndal. 

I forbindelse med det pågående koronautbruddet vet vi at barn og unge kan ha mange bekymringer og spørsmål som de trenger svar på.

Her kommer en liten hilsen fra ordfører Jonas Andersen Sayed til små og store sokndøler.

 

Sokndal kommune har opprettet en egen telefon for dere som har spørsmål knyttet til koronavirus.  

 På grunn av situasjonen med pandemi og smitte med koronavirus Covid-19,  vil tilbudet bli redusert en periode. Dette er en følge av tiltak for å hindre smittespredning.

 Informasjon om betaling av SFO, kulturskolen, barnehage og kommunale avgifter

 Sokndal kommune retter en sterk oppfordring om at alle personer i karantene følger opp rådene knyttet dette.

Har du helsefaglig utdannelse/ erfaring?

Vi frarår no besøk av personar som har eller har hatt luftvegsinfeksjon siste 14 dagar. Det gjeld anten ein har vore i smitteområde for koronasmitte eller ikkje.

Til toppen